Test

this is a test.

Експерт по Онлайн Маркетинг: 12 Задължителни Инструмента за Дигитален Маркетинг през 2022 г

експерт по онлайн маркетинг

Знаете ли, че хората прекарват по 145 минути всеки ден в социалните медии по целия свят? Това означава, че глобалният обхват по всяко време вече не е мечта. Предприятията от всякакъв размер осъзнават необходимостта от подобряване на усилията си за дигитален маркетинг. Има обаче една пречка: липсата на време. Дигиталните маркетолози, независимо дали са или […]